Vrijwilliger worden

Wil je meedwerken aan een concreet sociaal project in Koekelberg ?

Verschillende partners van Koecoon zijn op zoek naar vrijwilligers. Aarzel niet om hen te contacteren om meer te weten te komen over hun activiteiten en wat u kunt doen om hen te helpen.

Contact: 

02/580.20.30
bruxelles@accompagner.be

Les Amis d'Accompagner

Er zijn verschillende manieren te helpen bij Les Amis d’Accompagner :

1° Vrijwilligers voor het onthaal

Zij verwelkomen iedereen die naar het kantoor komt en vergemakkelijken het contact met de maatschappelijk werker. De bezoeker wordt ontvangen men een koffie en een koekje en kan zij verhaal doen, waarbij de vrijwilliger informatie verzamelt.

2° De vrijwillige maatschappelijk werkers

Dit zijn maatschappelijk werkers en/of vrijwilligers met ervaring die hulpvragers  interviewen. Ze worden opgeleid in onze sociaal-juridische dienst en worden ondersteund en gesuperviseerd door een professional, de Operationeel Manager. Zij bespreken de case van de aanvrager met hem/haar, stellen een stappenplan op en zorgen voor de follow-up.

3° De begeleidende vrijwilligers

Zij begeleiden en helpen de bezoekers bij hun aanvragen. Zij bieden morele steun, vergemakkelijken de communicatie tussen de partijen, door te verduidelijken en nuttige informatie te verzamelen.

4° De vrijwilligers van het technisch team

Zij zijn verantwoordelijk voor de verschillende praktische aspecten van de werking van de vereniging: codering van de gegevens, mailings, schoonmaak van de lokalen, enz.

5° De biddende vrijwilligers

Zij ondersteunen de mensen en de begeleidende vrijwilligers in hun werk door hen een moment van bezinning en geestelijke eenheid aan te bieden op de dag en het tijdstip van de missie.

6° Bestuurlijke vrijwillegers.

Deze vrijwilligers zijn belast met de beheerstaken van de vereniging en nemen deel aan het beheerscomité, de algemene vergadering of de raad van bestuur.

De vereniging verbindt zich ertoe

 •  de vrijwilliger de gelegenheid bieden zich te informeren, zich voor te bereiden en samen te werken;
 • de vrijwilliger de informatie, de voorbereiding en de medewerking te verlenen die nodig zijn om zijn/haar engagement tot een goed einde te brengen;
 • om de vrijwilliger te controleren (luisteren, debriefing, enz.);
 • de vrijwilliger verzekeren tegen de risico’s die verbonden zijn aan de taken die hij/zij zal moeten uitvoeren.
 • de vrijwilliger te vergoeden voor reiskosten en andere kosten in verband met de uitvoering van een uitdrukkelijk aan hem toevertrouwde opdracht.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe

 • de hem toevertrouwde taken uit te voeren;
 • het handvest van de vereniging te ondertekenen en de doelstellingen en filosofie ervan te aanvaarden;
 • deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde opleidingscursussen;
 • om gratis bijstand te verlenen;
 • beschikbaarheid te zijn, regelmatigheid en stiptheid van zijn tussenkomsten te verzekeren (overeenkomstig de aangegane verbintenis) en te waarschuwen ingeval hij de vooraf aanvaarde opdracht niet kan vervullen;
 • om het beroepsgeheim te respecteren;

Om de vrijwilliger te helpen en te ondersteunen in zijn/haar taak worden binnen de vereniging vormignen georganiseerd.  lvorens aan een eerste missie te worden toegewezen, krijgt de begeleidende vrijwilliger een basiscursus van een halve dag.  Vervolgens worden er in de loop van het jaar drie opleidingssessies georganiseerd. Deze cursussen worden gegeven door professionals. Zij hebben tot doel intermenselijke vaardigheden en kennis van de sociale of politieke structuur te ontwikkelen alsmede kennis van het sociale netwerk of van de ervaring van de begunstigden. Zij bieden vrijwilligers ook de gelegenheid hun ervaringen te delen.

De thema’s van deze opleidingen worden gekozen naar gelang van de door de vrijwilligers aangegeven behoeften.

Ze variëren en zijn niet hetzelfde: luisteren, rechten van vreemdelingen, de werking van een OCMW, huisvestingsproblemen, rollenspellen voor ondersteuningssituaties, fundamentele relationele attitudes, omgaan met kritieke situaties, de reis van een migrant,…