Over ons

Koecoon

Wat is Koecoon ?

Koecoon is de sociale coördinatie van Koekelberg, een platform voor sociale initiatieven, ontwikkelt door de gemeente, het OCMW en het sociale middenveld.

Het platform wil de verschillende lokale partners en initiatieven beter bekend maken bij de bevolking. Het is een uitwisselingsplek voor informatie en kennis, van waaruit nieuwe initiatieven het licht kunnen zien. Tevens is het een debatplaats waar adviezen en tips kunnen gegeven worden inzake het lokaal sociaal beleid.

Koecoon wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW, Dirk Lagast.

Al deze partners werken samen om de behoeften van de Koekelbergers te identificeren, daarover na te denken en relevante sociale acties voor te stellen. Koecoon stelt hen in staat met elkaar te overleggen, elkaar beter te leren kennen en bekendheid te geven aan alle initiatieven die op het grondgebied van Koekelberg worden uitgevoerd. Alle partners werken samen om armoede, sociale uitsluiting, onzekerheid en het niet-gebruiken van rechten te voorkomen en te bestrijden. Zij brengen deze ondewerpen onder de aandacht van de bevoegde politieke instanties en adviseren hen.

Om een preventief en curatief hulpverleningsbeleid uit te werken dat gericht is op inclusie, heeft Koecoon zich de volgende doelstellingen gesteld:

  • Bruggen bouwen om kennis te delen over de initiatieven die door de verschillende Koekelbergse sociale actoren worden ontwikkeld, zodat deze kunnen worden gecoördineerd;
  • Overleg aanmoedigen en synergieën mogelijk maken door netwerkvorming te bevorderen;
  • Een observatorium uitbouwen om de sociale noden en gezondheidsbehoeften in kaart te brengen;
  • Adviezen en voorstellen formuleren voor sociale acties die aansluiten bij de behoeften die vastgesteld worden door de partners van Koecoon;
  • Het dienstaanbod meer bekendheid geven, de sociale acties promoten en deelnemen aan de strijd tegen het niet-gebruiken van rechten;
  • Ontwikkelen van projecten en collectieve acties gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede, sociale uitsluiting en bestaansonzekerheid;
  • Expertise bundelen om de beoogde doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Wie zijn de partners van Koecoon?
U vindt ze hier.

 

Wat is de rol van het Burgercafé hierin ?

Het Burgercafé is de centrale plaats waar burgers en professionals elkaar ontmoeten. Het is een informele en gastvrije ontmoetingsplaats waar burgers kennis maken met het aanbod van de partnerorganisaties en kunnen deelnemen aan activiteiten en workshops die in samenwerking met hen worden georganiseerd.

Contacteer ons

0800/85.903

infokoecoon@koekelberg.brussels